Dotazníkové šetření projektu

Dotazník jsme připravili ve spolupráci s výzkumnou egenturou STEM/MARK. S distribucí dotazníků nám pomáhali jednak dotazovaní umělci, se kterými jsme vedli rozhovory, a jednak Svaz autorů a interpretů a kolektivní správci (OSA, INTERGRAM).

Základní podmínkou pro vyplnění našeho dotazníku byla zkušenost se samplováním, remixováním či vydáváním hudebních nahrávek nebo tvorba v oblasti elektronické hudby, hip-hopu či rapu, popř. dýdžejing. Hlavní závěry kvalitativní části šetření sloužily jako vstupní předpoklady pro formulaci hypotéz, jejichž platnost jsme ověřovali prostřednictvím hromadně rozesílaného online dotazníku. Cílovou skupinou dotazníkového šetření byli čeští autoři a interpreti a vydavatelé elektronické hudby, hip-hopu či rapu.