Samplování a remixování v elektronické hudbě – e(ste)tické a právní problémy hudební tvorby

Výzkumná zpráva byla vytvořena v rámci řešení projektu „Mapování potřeb a posílení profesních dovedností dýdžejů a hudebních tvůrců v oblasti remixu“. Pro přípravu výzkumné zprávy byly využity rovněž zjištění projektu základního výzkumu „Law and Remix Culture:
Aesthetics and Ethics of Musical Remix“ (č. DSGC2021-0015) realizovaného studenty doktorského studijního programu Studia kulturních průmyslů na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Samplování a remixování v elektronické hudbě