Výzkumná zpráva projektu

Zpráva obsahuje následující kapitoly: metodologie, právní regulace remixu, dopad autorského práva na remixující hudebníky, estetika remixu, etika remixu, návrhy na nová licenční řešení) a vyhodnocení dat získaných z dotazníku – vyplnilo 42 respondentů.
Na září 2022 je plánovéno představení výsledků projektu, výzkumné zprávy aktérům elekronické hudební scény a diskuse o navrhovaných řešeních.