Program Kultura Fondy EHP

KU-CB1-014: Mapování potřeb a posílení profesních dovedností dýdžejů a
hudebních tvůrců v oblasti remixu.

Tento projekt přispěje k profesnímu růstu a profesionalizaci DJ’s a tvůrců pracujících s hudebním remixem (hip hop, drum’n’bass, techno). Na rozdíl od mnoha jiných hudebních profesí, jako jsou zpěváci či koncertní umělci, nedisponují dýdžejové vlastní platformou, která by jim umožňovala sdružovat se za účelem prosazování vlastních zájmů, poskytovala jim odbornou profesní pomoc a zázemí.
Svaz autorů a interpretů (SAI) má tímto projektem v úmyslu zvýšit právní a odborné povědomí DJ‘s, posílit jejich profesní kapacity (např. upozorněním na správné obstarávání licencí k užití hudebních děl a zvukových záznamů pro účely vlastní tvorby nebo hudební produkce). Stávající informační zdroje zaměřené spíše na tradiční profese z oblasti populární hudby SAI díky projektu rozšíří i na mnohdy opomíjené profese DJ‘s a na problematiku remixu v hudební kultuře.
V rámci tohozo projektu SAI realizuje:

  • sociologický průzkum potřeb této profesní skupiny a problémů tvůrčí práce v oblasti remixu a nebo samplingu. ( Sociologická část spočívá v mapování praxí, postojů a potřeb profesionálních i amatérských umělců vytvářejících hudební remix/sampling typický pro hudební styly populární elektronické hudby – hip hop, drum’n’bass, techno aj.).
  • uskutečnění dvou workshopů v Praze za účasti expertů z oblasti managementu a práva z ČR a Norska
  • vydání příručky pro tyto tvůrce s doporučeními „nejlepší praxe“.

Cílem projektu je posílit kapacitu SAI za účelem podpory DJ’s a tvůrců v oblasti remixu a posílení profesní kompetencí DJ‘s jakožto podnikatelů – osob samostatně výdělečně činných. Obecně je třeba těmto umělcům poskytnout větší pozornost, než tomu bylo v minulosti. Tento projekt zároveň propojí české a norské experty z hudební branže za účelem výměny poznatků a příkladů dobré praxe.

Novinky

Vědci z filozofické fakulty dokončili první výzkum remixu a samplování v České republice

Je večer v klubu, lidé se baví, dýdžej pouští jeden set za druhým. Koho by v tu chvíli zajímaly paragrafy. Ale i tato hudební produkce…

Umělci autorské právo moc neznají, mají svoje pravidla a etiku, ukázal výzkum

Světově proslulého skladatele Antonína Dvořáka považují někteří Američané za svého tvůrce a někdo uvádí, že ve své době položil základy novému žánru, muzikálu. Z jeho…

Dokončen první výzkum remixu a samplování v České republice

Výzkumníci z Filozofické fakulty Univerzity Palackého se v roce 2021 a 2022 zabývali kulturou remixu na elektronické hudební scéně a jejím střetem s autorským právem….

Třetí workshop proběhl

Workshop proběhl v Synth Library Prague 29.9. od 18:30 do 21:00 hod.

Samplování a remixování v elektronické hudbě – e(ste)tické a právní problémy hudební tvorby

Výzkumná zpráva byla vytvořena v rámci řešení projektu „Mapování potřeb a posílení profesních dovedností dýdžejů a hudebních tvůrců v oblasti remixu“.

Výzkumná zpráva projektu

Během prázdnin probíhal přepis diskusních setkání a finalizace výzkumné zprávy.

Seminář samplování s remixování v elektronické hudbě

Dotazníkové šetření projektu

Dotazník jsme připravili ve spolupráci s výzkumnou egenturou STEM/MARK. S distribucí dotazníků nám pomáhali jednak dotazovaní umělci, se kterými jsme vedli rozhovory, a jednak Svaz autorů a interpretů a kolektivní správci (OSA, INTERGRAM).

Zpráva z výjezdního setkání- Berlín 25. – 26. 4. 2022

Hlavním účelem výjezdního zasedání v Berlíně bylo setkání se sociologem Georgem Fischerem, který v roce 2020 publikoval práci s názvem “Sampling in der Musikproduktion”.

Sociologická část výzkumu pokračuje

Sociologická část výzkumu je metodicky založena na analýze kvalitativních i kvantitativních dat, jejichž sběr probíhal od září 2021 do června 2022.