Program Kultura Fondy EHP

KU-CB1-014: Mapování potřeb a posílení profesních dovedností dýdžejů a
hudebních tvůrců v oblasti remixu.

Tento projekt přispěje k profesnímu růstu a profesionalizaci DJ’s a tvůrců pracujících s hudebním remixem (hip hop, drum’n’bass, techno). Na rozdíl od mnoha jiných hudebních profesí, jako jsou zpěváci či koncertní umělci, nedisponují dýdžejové vlastní platformou, která by jim umožňovala sdružovat se za účelem prosazování vlastních zájmů, poskytovala jim odbornou profesní pomoc a zázemí.
Svaz autorů a interpretů (SAI) má tímto projektem v úmyslu zvýšit právní a odborné povědomí DJ‘s, posílit jejich profesní kapacity (např. upozorněním na správné obstarávání licencí k užití hudebních děl a zvukových záznamů pro účely vlastní tvorby nebo hudební produkce). Stávající informační zdroje zaměřené spíše na tradiční profese z oblasti populární hudby SAI díky projektu rozšíří i na mnohdy opomíjené profese DJ‘s a na problematiku remixu v hudební kultuře.
V rámci tohozo projektu SAI realizuje:

  • sociologický průzkum potřeb této profesní skupiny a problémů tvůrčí práce v oblasti remixu a nebo samplingu. ( Sociologická část spočívá v mapování praxí, postojů a potřeb profesionálních i amatérských umělců vytvářejících hudební remix/sampling typický pro hudební styly populární elektronické hudby – hip hop, drum’n’bass, techno aj.).
  • uskutečnění dvou workshopů v Praze za účasti expertů z oblasti managementu a práva z ČR a Norska
  • vydání příručky pro tyto tvůrce s doporučeními „nejlepší praxe“.

Cílem projektu je posílit kapacitu SAI za účelem podpory DJ’s a tvůrců v oblasti remixu a posílení profesní kompetencí DJ‘s jakožto podnikatelů – osob samostatně výdělečně činných. Obecně je třeba těmto umělcům poskytnout větší pozornost, než tomu bylo v minulosti. Tento projekt zároveň propojí české a norské experty z hudební branže za účelem výměny poznatků a příkladů dobré praxe.

Novinky

Profesor A. Gultung z Norska v Praze

Profesor A. Gultung je uznávaným odborníkem v oblasti aplikovaného autorského práva a mediálníhopráva a je také právník a hudebník. Je významnou osobností projektu „Mapování potřeb…

Co se událo v projektu „Mapování potřeb a posílení profesních dovedností dýdžejů a hudebních tvůrců v oblasti remixu“ po šesti měsících.

Sociologická část týmu pod vedení Doc. P. Zahrádky sestavila výzkumné otázky týkající se estetiky a etiky samplování a licenční a distribuční praxe. Následně byl sestavena…