Zpráva z výjezdního setkání- Berlín 25. – 26. 4. 2022

Hlavním účelem výjezdního zasedání v Berlíně bylo setkání se sociologem Georgem Fischerem, který v roce 2020 publikoval práci s názvem “Sampling in der Musikproduktion”.

Georgovi Fischerovi jsme představili naše dosavadní poznatky a průběh výzkumu. Byly prezentovány předběžné výsledky z oblasti estetiky a tvůrčího procesu. Sociologové Pavel Zahrádka a Miroslav Krša představili etickou stránku samplování a remixu. Sociolog Ivan David se zaměřil na dopad aktuální legislativy na hudební praxi a advokát Rudolf Leška na problematiku licencování a možné návrhy na úpravu.Schůzka byla příležitostí diskutovat například o socio-ekonomickém postavení hudebních tvůrců nebo současné legislativě v oblasti autorského práva, nejen na příkladu procesů Metall auf Metall, k němuž OLG Hamburg vydal
vyjádření krátce po naší schůzce. Důležitým výstupem schůzky byla také nabídka další spolupráce na navazujícím výzkumu, vzhledem k tomu, že problematika samplování a remixu nadále zůstává velmi ožehavým tématem z pohledu sociologie, hudební i právní vědy.

M. Čtveráčková, junior sociolog