Sociologická část výzkumu pokračuje

Data byla sbírána prostřednictvím polostrukturovaných výzkumných rozhovorů vedených s aktéry elektronické hudební scény a hip-hopu (autory, interprety, producenty), formou focus group s hudebními vydavateli (Synth Library, Praha, 31.3.2022), formou kulatého stolu se zástupci organizací kolektivní správy práv autorských (Jazz Dock, Praha, 1.2.2022 a 3.5.2022; VŠFS, Praha, 2.5.2022) a formou dotazníkového šetření (květen až červen 2022) realizovaného mezi hudebníky, dýdžeji a hudebními vydavateli ve spolupráci s agenturou STEM/MARK a Svazem autorů a interpretů.

Celkem bylo realizováno 38 polostrukturovaných výzkumných rozhovorů. Průměrná délka rozhovoru činila 45 minut a převážná část rozhovorů byla realizována formou videokonference v reakci na protiepidemická opaření a riziko šíření nákazy. Rozhovory jsme vedli se samplujícími či remixujícími hudebníky a hudebnicemi a DJji a DJkami. Z hlediska žánrů to byli především zástupci a zástupkyně hip hopu/rapu (žánru, který je nejvíce spojen se samplováním hudby jiných autorů a autorek), taneční elektronické hudby, ambientu nebo experimentální elektronické hudby a alternativní popové hudby. Jednalo se o hudebníky a hudebnice, kteří svou hudbu vydávají samostatně na stahovacích a streamovacích platformách nebo na fyzických nosičích (vinylech, kazetách nebo CD) nebo hudbu vydávají v lokálním či vlastním vydavatelství. Přestože naprostá většina dotazovaných tvoří na profesionální úrovni, příjem z jejich tvorby netvoří hlavní část jejich celkového příjmu. Většina z dotazovaných byla mladší 45 let.