Pracovní setkání ve Velkých Bílovicíc

Na pracovním setkání ve Velkých Bílovicích pracovní tým v rámci projektu Mapování potřeb a posílení profesních dovedností dýdžejů a hudebních tvůrců v oblasti remixu sestavil a opřipomínkoval dotazník pro tvůrce elektronické tvorby. Zároveň jsme se zabývali historií samplingu, který výrazně ovlivnil populární hudbu. Aktuálně zpracováváme tuto kapitolu a distribuujeme dotazník mezi umělce.