Co se událo v projektu „Mapování potřeb a posílení profesních dovedností dýdžejů a hudebních tvůrců v oblasti remixu“ po šesti měsících.

Sociologická část týmu pod vedení Doc. P. Zahrádky sestavila výzkumné otázky týkající se estetiky a etiky samplování a licenční a distribuční praxe. Následně byl sestavena osnova polostrukturovaného výzkumného rozhovoru a výzkumný vzorek hudebníků (zahrnuti jsou hudebníci z oblasti hip-hopu a rapu, alternativního popu, taneční elektronické hudby). Výzkumník – junior M.Čtveráčková – hudební publicistka a producentka, úzce spolupracuje s elektronickou hudební scénou.

V přípravné fázi proběhly 3 interní workshopy.

Na prvním on-line workshopu dr. Leška seznámil pracovní tým s licenční praxí týkající se vypořádání práv k hudebnímu samplingu a hraní DJ a s kontroverzními soudními spory o hudební sampling v zahraničí.

Na druhém on-line workshopu vystoupil sociolog dr. Georg Fischer, který se věnoval problematice střetu práva a tvůrčí praxe v oblasti samplingu mezi německými producenty.

Třetí workshop vedla M. Čtveráčková, která tým seznámila se základním pojmoslovím a technikami hudebního remixu a tvorby. Připravila rovněž populárně-naučné texty o historii a technice samplování- budou publikovány na hrajucesky.cz.

V současnosti probíhá sběr kvalitativních dat formou výzkumných rozhovorů. Výzkumníci rovněž připravili krátkou anotaci projektu pro účely informování širší veřejnosti, která bude zveřejněna v rámci informačních kanálů hlavního řešitele.