#3 Co je to OSA?

Ochranný svaz autorský je neziskové občanské sdružení, které zastupuje autory hudby, textaře a nakladatele v otázce správy jejich autorských práv. V současnosti OSA zastupuje asi 7000 českých skladatelů, textařů, hudebních nakladatelů a dědiců autorských práv. Na základě mezinárodních smluv zastupuje OSA kolem milionu zahraničních autorů.

Zajímavost
Na odměny ve výši průměrného českého platu dosáhne zhruba 260 ze 7 000 zastupovaných autorů.

Co OSA řeší a co neřeší?

OSA prodává licence nejen pro veřejné produkce (koncerty, festivaly), ale i pro vysílání a přenosy (TV, rádio), prodeje nahrávek a v některých případech pro audiovizuální díla, tedy např. filmy. Naopak OSA se vůbec nezabývá notovými záznamy, ani jejich půjčováním.

Historické okénko

Historie ochrany autorských práv sahá v českých zemích až do 19. století. OSA vznikl v roce 1919. Od té doby se jakožto sdružení několikrát transformoval. V současné době je OSA občanské sdružení, které je ze zákona pověřeno správou autorských práv.

Peníze inkasované za užití skladby, ke které OSA prodal licenci uživatelům, se rozdělují  autorům, případně nakladatelům  a dědicům autorských práv. Tento proces se děje na základě takzvaného rozúčtovacího řádu, který je zveřejněn na webových stránkách OSA (přímý odkaz na dokument zde).

Komu jdou peníze z prázdných CD?

Příjmy autora tvoří dvě složky: příjmy z takzvaných identifikovatelných a neidentifikovatelných zdrojů. Identifikovatelné příjmy dostane autor na základě počtu užití jeho díla, tedy podle počtu přehrání jeho písničky na koncertech, v rádiu atd. Neidentifikovatelné příjmy pocházejí z peněz, které uživatelé zaplatili při zakoupení prázdných nosičů a přístrojů určených k rozmnožování. Cena licence je totiž rovnou započítaná do ceny těchto nosičů (např. prázdných CD), aby uživatelé měli automaticky možnost nahrávat na tyto nosiče chráněný obsah a nemuseli řešit koupi licence dodatečně.

Peníze z neidentifikovatelných zdrojů se rozdělují autorům poměrně podle toho, kolik utržili z příjmů identifikovatelných. Jednoduče tedy, ten autor, jehož písničky jsou např. v rádiu hrané víc, dostane podle toho víc i z neidentifikovatelných příjmů.

Pravidla, kterými se v současnosti OSA řídí, si autoři vybojovávali a upravovali po mnoho let. Je na každém z autorů, jakým způsobem je odhodlán tato pravidla ovlivňovat.


Tento text vychází z tištěné příručky Muzikantův průvodce byrokracií, kterou vydal Svaz autorů a interpretů (SAI). Můžete si ji zdarma vzít v backstagei SAI a Muzikus stage na letních festivalech, nebo si o ni napsat na sai@sai.cz