Bere OSA muzikantům peníze?

Mnozí muzikanti si myslí, že jim OSA bere, případně může brát peníze. Myslíte si to taky? Jak je to doopravdy?

OSA = muzikanti

OSA je instituce, kterou si založili autoři hudby, tedy sami muzikanti. Založili ji, aby lidé mohli kupovat a přehrávat jejich písničky, protože logicky není v silách jednoho autora, aby se domluvil s každým „uživatelem“ své písničky na celém světě (Kdo je uživatel?).

Penězům, které náleží autorovi za přehrání jeho písničky se říká odměna, a vyplácí mu ji uživatelé, tedy ti, kteří si písničku chtějí přehrát na své akci nebo ve svém podniku. Aby to měli uživatelé jednodušší a nemuseli se domlouvat s každým autorem každé písničky zvlášť, kontaktují OSA, domluví se a pošlou peníze, které jdou rovnou autorům.

Autor hudby má samozřejmě na odměnu nárok i bez nutnosti být zastupovaný OSA. Komunikaci s uživateli si pak vyřizuje sám.

Z čeho žije OSA?

Autoři organizaci nechávají 10 – 14% ze svých odměn. Tento podíl si určují sami v takzvaném rozůčtovacím řádu, který si schvalují na valné hromadě.

Od koho OSA peníze pro autory získává?

Od kohokoliv, kdo použije písničku ke svému podnikatelskému záměru ať už na koncertě, diskotéce, nebo ji pustí v restauraci, hotelu, televizi, rádio atd.

A co zbytek světa?

Organizace jako OSA fungují po celém světě, říká se jim „kolektivní správci autorského práva“.

Česká OSA má se zahraničními partnery uzavřené smlouvy, takže se peníze od uživatelů dostanou autorům z celého světa.