#4 Jak a proč registrovat své písničky u OSA

Registrovat sebe a své dílo u OSA je důležité hned ze dvou důvodů.  Tím prvním jsou překvapivě peníze, druhým je jasně prokazatelná registrace pro případ, že se někdo pokusí prohlásit vaši písničku za vlastní.

Registrace přináší autorovi peníze

Jedině pokud jste registrovaní autoři, může vám OSA (Co je to OSA?) posílat autorské odměny, tedy peníze, za užití vašich skladeb. Z každého užitého díla, neboli přehrané písničky, kterou někdo nahlásil (pořadatel festivalu, hospodský atd.) náleží jejímu autorovi odměna. Toto platí celosvětově. Výše odměny je různá podle země a okolností užití, ale nárok na ni existuje vždy. V České republice přerozdělování autorských odměn v hudbě zajišťuje Ochranný svaz autorský a činí tak podle takzvaného rozúčtovacího řádu, který si můžete přečíst zde.

A ještě něco navíc

Kromě jasně identifikovatelných příjmů, např. z koncertů, eviduje OSA ještě takzvané neidentifikovatelné příjmy. Ty pocházejí například z plateb televizí, restaurací nebo diskoték, které neodevzdávají konkrétní playlist pro každou akci, ale mají stanovenou měsíční paušální platbu.

Na určitý podíl z neidentifikovatelných příjmů má nárok každý zastupovaný autor. Jeho výsleldná odměna je složena z identifikovatelných příjmů a z neidentifikovatelných, jejichž výši mu OSA stanoví podle pravidel rozúčtovacího řádu. Pravidlo je jednoduché, že čím větší identifikovatelné příjmy, tím větší podíl na těch neidentifikovatelných.

Registrace jako pojistka autorství

Druhým, neméně důležitým, důvodem pro registraci díla je jeho ochrana v případě, kdy vám někdo ukradne hudební nápad. Pokud dojde k soudnímu řízení a vy máte své dílo registrované u OSA, pak sice ještě zdaleka nemáte vyhráno, protože případný soud bude rozhodovat na základě posudku odborníků v otázkách hudby, ale máte důkaz, že vaše skladba vznikla a byla registrována jako první.


Tento text vychází z tištěné příručky Muzikantův průvodce byrokracií, kterou vydal Svaz autorů a interpretů (SAI). Můžete si ji zdarma vzít v backstagei SAI a Muzikus stage na letních festivalech, nebo si o ni napsat na sai@sai.cz