Kdo je uživatel?

Uživatel je ten, který užívá hudbu za účelem zisku. Jsou to v první řadě pořadatelé koncertů, vysílatelé (rozhlas, televize)a streamingové společnosti. Jsou to ale také provozovatelé restaurací, hotelů a dalších zařízení, kde hudba zpříjemňuje prostředí. Koncovým uživatelem je pak posluchač těchto vysílatelů nebo klient těchto zařízení. 

Za užití díla (písničky) náleží autorovi takzvaná autorská odměna, tedy určitá finanční částka, cena, kterou si sami autoři stanovují prostřednictvím OSA (Co je OSA?). Do výše autorských odměn zasahuje i stát prostřednictvím autorského zákona.

Písničku tak můžeme chápat jako produkt, za který jeho výrobce (autor) nedostane zaplaceno hned po vyrobení, ale až postupně podle toho, jak ho lidé budou používat (poslouchat). Aby každý uživatel nemusel jednat s každým autorem zvlášť, využívají autoři OSA jako hromadného zprostředkovatele, který je v těchto věcech zastupuje.

Své dílo, neboli výkon, může tímto způsobem zpeněžit také interpret. Více o autorech, interpretech a institucích, které je zastupují, se dočtete v článcích Kdo je autor? a Kdo je interpret?