Kolektivní správci – co to je a k čemu?

Kolektivní správce je instituce, kterou velké množství autorů (Kdo je autor?) a dalších majitelů autorských práv pověřilo, aby spravovala jejich autorská práva. Významnou činností kolektivní správy je poskytování licencí k užití autorského díla a výkonů (např. písniček).

Mechanismus fungování kolektivní správy v ČR je zakotven v autorském zákoně (Autorský zákon, kde se vzal a proč).

Kolektivní správce je organizace, často spolek, který založili autoři v určitém uměleckém odvětví, a jemuž byla následně přidělena licence Ministerstvem kultury k vykonávání kolektivní správy. Každá oblast umění má svého kolektivního správce, který se stará o autory a jejich práva, ať už jsou jimi muzikanti, filmaři, nebo třeba malíři.

Přehled českých kolektivních správců

  1. OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (Co je to OSA?)
  2. INTERGRAM – nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů
  3. DILIA – divadelní, literární, audiovizuální agentura
  4. OOA-S – Ochranná organizace autorská, sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl
  5. GESTOR – ochranný svaz autorský (právo na odměnu při opětovném prodeji originálu výtvarného díla uměleckého)
  6. OAZA – Ochranná asociace zvukařů – autorů