Dotazníkové šetření projektu

Dotazník jsme připravili ve spolupráci s výzkumnou egenturou STEM/MARK. S distribucí dotazníků nám pomáhali jednak dotazovaní umělci, se kterými jsme vedli rozhovory, a jednak Svaz autorů a interpretů a kolektivní správci (OSA, INTERGRAM).