Kdo je uživatel?

Uživatel je ten, který užívá hudbu za účelem zisku. Jsou to v první řadě pořadatelé koncertů, vysílatelé (rozhlas, televize)a streamingové společnosti. Jsou to ale také provozovatelé restaurací, hotelů a dalších zařízení, kde hudba zpříjemňuje prostředí. Koncovým uživatelem je pak posluchač těchto vysílatelů nebo klient těchto zařízení. 

Za užití díla (písničky) náleží autorovi takzvaná autorská odměna, tedy určitá finanční částka, cena, kterou si sami autoři stanovují prostřednictvím OSA (Co je OSA?). Do tvorby zasahuje i stát prostřednictvím Ministerstva kultury a autorského zákona.

Písničku tak můžeme chápat jako produkt, za který jeho výrobce (autor) nedostane zaplaceno hned po vyrobení, ale až postupně podle toho, jak ho lidé budou používat (poslouchat).

Aby každý uživatel nemusel jednat s každým autorem a interpretem zvlášť, což by znamenalo miliony smluv na každou písničku,  mají možnost využívat kolektivní správce (OSA, Intergram). Ti jim poskytnou licenci k užití celého světového repertoáru.  OSA a Intergram jsou smluvně propojeni s mnoha kolektivními správci Evropy a světa a mohou tak umožnit neomezené užívání českého i světového repertoáru pro uživatele. Odměny pro umělce od uživatelů jsou stanoveny schválenými sazebníky.

Své dílo, neboli výkon, může tímto způsobem zpeněžit také interpret. Více o autorech, interpretech a institucích, které je zastupují, se dočtete v článcích Kdo je autor? a Kdo je interpret?